Будемо раді допомогти!

Залишайте заявку на безкоштовну консультацію

Якщо ви відсилаєте цю форму, ви підтверджуєте свою згоду з політикою передачі і використання даних на цьому сайті

Дякуємо! Ваше звернення отримано!
Ой! Під час надсилання форми сталася помилка.

Політика конфіденційності

Зворотній зв'язок

Справжню політику обробки персональних даних складено на підставі Конституції України та Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. №2297-VI (далі — Закон), а також Генерального регламенту про захист даних (ЄС) 2016/679 від 27.04 .2016 р. (EU General Data Protection Regulation, далі — GDPR) та іншого застосовного Європейського законодавства про захист даних, спільно іменоване далі — Законодавство. Дана політика обробки персональних даних визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних, що вживаються Юридичною компанією «Мережа права» (далі – Володілець персональних даних/ЮК «Мережа Права»).

1.1. ЮК «Мережа Права» ставить своєю найважливішою метою та умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини та громадянина при обробці його персональних даних, у тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту та сімейну таємницю.

1.2. Ця політика Володільця персональних даних щодо обробки персональних даних (далі – Політика) застосовується до всієї інформації, яку ЮК «Мережа Права» може отримати про відвідувачів веб-сайту https://www.facebook.com/merezha.prava та https://merezha-prava.ua/.

2. Основні поняття, що використовуються у Політиці:

2.1. Автоматизована обробка персональних даних — обробка персональних даних за допомогою обчислювальної техніки;

2.2. Блокування персональних даних – тимчасове припинення обробки персональних даних (крім випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних);

2.3. Веб-сайт – сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ та баз даних, що забезпечують їх доступність у мережі інтернет за мережевими адресами https://www.facebook.com/merezha.prava та https://merezha-prava.ua/.

2.4. Інформаційна система персональних даних — сукупність персональних даних, що містяться в базах даних, і забезпечують їх обробку інформаційних технологій і технічних засобів;

2.5. Знеособлення персональних даних — вилучення відомостей, які дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати особу;

2.6. Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

2.7. Володілець персональних даних – фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом;

2.8. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;

2.9. Користувач – будь-який відвідувач сайту https://www.facebook.com/merezha.prava та https://merezha-prava.ua/;

2.10. Поширення персональних даних – будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, у тому числі оприлюднення персональних даних у засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;

2.11. Транскордонна передача персональних даних – передача персональних даних на територію іноземної держави до органу влади іноземної держави, іноземної фізичної чи іноземної юридичної особи;

2.12. Знищення персональних даних – будь-які дії, внаслідок яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних та (або) знищуються матеріальні носії персональних даних.

3. ЮК «Мережа Права» може обробляти такі персональні дані Користувача:

3.1. Прізвище, ім’я та по батькові;

3.2. Електронна адреса;

3.3. Номери телефонів;

3.4. Також на сайті відбувається збір та обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів cookie) за допомогою сервісів інтернет-статистики (Google Аналітика та інших).

3.5. Дані за текстом Політики об’єднані загальним поняттям Персональні дані.

4. Цілі обробки персональних даних:

4.1. Забезпечення реалізації відносин у сфері надання юридичних послуг;

4.2. Надання запитуваних Користувачем юридичних послуг;

4.3. Надання запитуваної Користувачем інформації;

4.4. Проведення ЮК «Мережа Права» внутрішніх процедур, включаючи ведення документації, бухгалтерського обліку та виставлення рахунків;

4.5. Управління та захист Веб-сайту (підвищення безпеки даних, усунення несправностей даних та систем, обслуговування та тестування системи, хостинг даних та звітність);

4.6. Вимірювання або розуміння ефективності контенту, який надає ЮК «Мережа Права» та аналіз даних з метою покращення Веб-сайту, послуг, маркетингу, взаємовідносин з клієнтами.

4.7. Також ЮК «Мережа Права» має право надсилати Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, надіславши ЮК «Мережа Права» листа на адресу електронної пошти admin@merezha-prava.ua з позначкою «Відмова від повідомлень про нові продукти та послуги та спеціальні пропозиції».

4.8. Знеособлені дані Користувачів, які збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії Користувачів на сайті, покращення якості сайту та його змісту.

5. Правові підстави обробки персональних даних:

5.1. ЮК «Мережа Права» обробляє персональні дані Користувача лише у разі їх заповнення та/або відправлення Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайтах https://www.facebook.com/merezha.prava та https://merezha-prava.ua/. Заповнюючи відповідні форми та/або надсилаючи свої персональні дані Володільцю персональних даних, Користувач висловлює свою згоду з цією Політикою.

5.2. ЮК «Мережа Права» обробляє знеособлені дані про Користувача у випадку, якщо це дозволено у налаштуваннях браузера Користувача (ввімкнено збереження файлів cookie та використання технології JavaScript).

6. Порядок збирання, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних, безпека персональних даних, що обробляється Володільцем персональних даних, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних та технічних заходів, необхідних для виконання у повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

6.1. ЮК «Мережа Права» забезпечує збереження персональних даних та вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.

6.2. ЮК «Мережа Права» може передавати ваші Персональні дані юридичним та фізичним особам для цілей, для яких ми здійснили збір таких Персональних даних. Відповідно до наших професійних зобов’язань та будь-яких комерційних умов, які ми можемо укласти з вами, та у разі необхідності ми надаємо доступ до ваших Персональних даних:

- будь-якій особі, яка вимагає або зобов’язує нас здійснити таке розкриття на підставі рішення суду або інших вимог передбачених законодавством;

- постачальникам послуг, які надають нам послуги з управління інформаційними технологіями та системами.

6.3. У разі виявлення неточностей у персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно шляхом надсилання до ЮК «Мережа Права» повідомлення на адресу електронної пошти admin@merezha-prava.ua з позначкою «Актуалізація персональних даних».

6.4. ЮК «Мережа Права» буде обробляти Персональні дані Користувача лише стільки, скільки необхідно для досягнення цілей, для яких ЮК «Мережа Права» здійснила збір таких Персональних даних.

6.5. Для визначення відповідного строку зберігання Персональних даних враховується обсяг, характер та чутливість Персональних даних, які збираються, потенційний ризик заподіяння шкоди від несанкціонованого використання або розголошення, цілі, для яких обробляються Персональні дані, а також застосовні законодавчі та регуляторні вимоги.

6.6. Після закінчення відповідного строку зберігання ЮК «Мережа Права» надійно знищує Персональні дані в максимально можливому обсязі. Проте, в окремих випадках, ЮК «Мережа Права» може зберігати копії певної інформації, включаючи Персональні дані, необхідні для захисту наших законних інтересів або інтересів третіх осіб, виконання вимог, вирішення спорів, усунення проблем або забезпечення виконання укладених з вами угод.

6.7. Користувач може у будь-який момент відкликати свою згоду на обробку Персональних даних, надіславши ЮК «Мережа Права» повідомлення через електронну пошту на електронну адресу admin@merezha-prava.ua з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

7. Користувач, суб’єкт персональних даних має права передбачені Законом України «Про захист персональних даних», а саме:

7.1. Знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

7.2. Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

7.3. Отримати доступ до своїх Персональних Даних;

7.4. Отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

7.5. Пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

7.6. Пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7.7. На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

7.8. Вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

7.9. Відкликати згоду на обробку персональних даних;

7.10. Знати механізм автоматичної обробки персональних даних та на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

8. Транскордонна передача персональних даних:

8.1. Володілець персональних даних на початок здійснення транскордонної передачі персональних даних зобов’язаний переконатися, що іноземною державою, територією якої передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб’єктів персональних даних.

8.2. Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, які не відповідають вищевказаним вимогам, може здійснюватися лише у разі наявності згоди у письмовій формі суб’єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних та/або виконання договору, стороною якого є суб’єкт персональних даних.

9. Заключні положення:

9.1. Користувач може отримати будь-які роз’яснення з питань щодо обробки його персональних даних, звернувшись до ЮК «Мережа Права» за допомогою електронної пошти admin@merezha-prava.ua.

9.2. Навіть після того, як Користувач вирішив відкликати свою згоду на обробку Персональних даних, ЮК «Мережа Права» може продовжувати обробляти Персональні дані в обсязі, необхідному або іншим чином дозволеному чинним законодавством, під час здійснення або захисту наших законних прав або виконання наших юридичних обов’язків.

9.3. У цьому документі буде відображено будь-які зміни політики обробки персональних даних Володільцем персональних даних. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.

9.4. Актуальна версія Політики у вільному доступі розміщена в мережі Інтернет за адресою: https://merezha-prava.ua/privacy-policy.

Потрібна консультація адвоката?

Дякуємо! Ваше звернення отримано!
Ой! Під час надсилання форми сталася помилка.

Якщо ви відсилаєте цю форму, ви підтверджуєте свою згоду з політикою передачі і використання даних на цьому сайті