Будемо раді допомогти!

Залишайте заявку на безкоштовну консультацію

Якщо ви відсилаєте цю форму, ви підтверджуєте свою згоду з політикою передачі і використання даних на цьому сайті

Дякуємо! Ваше звернення отримано!
Ой! Під час надсилання форми сталася помилка.

Договір оферти

Зворотній зв'язок

Редакція від 22.05.2024 р.

ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА)

УКЛАСТИ ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ ТА ПРАВОВОЇ (ПРАВНИЧОЇ) ДОПОМОГИ

Цей документ є офіційною публічною пропозицією (офертою) (відповідно до ст. 633, 641 Цивільного кодексу України), адресованою необмеженому колу фізичних осіб,  які тимчасово або постійно проживають на території України, за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з дотриманням норм Законів України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та «Про електронну комерцію» від імені групи юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців - ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МЕРЕЖА ПРАВА» (надалі - «ЮК «МЕРЕЖА ПРАВА» або «Виконавець»), до якої відносяться:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МЕРЕЖА ПРАВА”

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МЕРЕЖА ПРАВА ЛЬВІВ”

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МЕРЕЖА ПРАВА КИЇВ”

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МЕРЕЖА ПРАВА ВІННИЦЯ”

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МЕРЕЖА ПРАВА ЖИТОМИР”

Фізична особа-підприємець Глазов Володимир Олегович;

Фізична особа-підприємець Михайлович Юлія Ігорівна;

Фізична особа-підприємець Фоменко Олександра Вікторівна;

Фізична особа-підприємець Ковальчук Анна Вікторівна;

Фізична особа-підприємець Михайлович Дмитро Олегович;

Фізична особа-підприємець Пилипчук Тетяна Олександрівна;

Фізична особа-підприємець Бондарчук Олена Сергіївна;

Фізична особа-підприємець Ащук Вероніка Іванівна;

Фізична особа-підприємець Кононова Ірина Дмитрівна;

Фізична особа-підприємець Плетньов Олександр Олегович;

Фізична особа-підприємець Данилов Дмитро Анатолійович;

Фізична особа-підприємець Чаюк Максим Вікторович;

Фізична особа-підприємець Палійчук Анна Володимирівна;

Фізична особа-підприємець Корсун Дмитро Андрійович;

Фізична особа-підприємець Хоменко Анна Сергіївна;

Фізична особа-підприємець Вага Марина Михайлівна;

Фізична особа-підприємець Внукова Наталія Сергіївна;

Фізична особа-підприємець Трофимова Елеонора Олександрівна;

Фізична особа-підприємець Литвиненко Алла Сергіївна;

Фізична особа-підприємець Саїк Олена Богданівна;

Фізична особа-підприємець Тріфонов Ігор Юрійович;

Фізична особа-підприємець Павлик Юлія Володимирівна;

Фізична особа-підприємець Мокряк Катерина Миколаївна;

Фізична особа-підприємець Дерюга Анастасія Юріївна;

Фізична особа-підприємець Гнатюк Анна Олександрівна,

а також:

АДВОКАТСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ “МЕРЕЖА ПРАВА” (як частина ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА”, окремо надалі - “Адвокатське об’єднання”), в тому числі:

Фізична особа-підприємець, адвокат Глазов Олег Владимирович;

Фізична особа-підприємець, адвокат Драгомірова Олена Миколаївна;

Фізична особа-підприємець, адвокат Крутоголова Оксана Олександрівна;

Фізична особа-підприємець, адвокат Кириленко Андрій Володимирович;

Фізична особа-підприємець, адвокат Желдаков Ярослав Ігорович;

Фізична особа-підприємець, адвокат Камочкіна Анна Юріївна;

Фізична особа-підприємець, адвокат Задорожня Вікторія Олександрівна;

Фізична особа-підприємець, адвокат Дзісь Андрій Романович;

Фізична особа-підприємець, адвокат Мандрик Владислав Володимирович;

Фізична особа-підприємець, адвокат Хайнацька Ірина Олександрівна;

Фізична особа-підприємець, адвокат Отрох Алла Володимирівна, -

укласти Публічний договір про надання юридичних послуг та правової (правничої) допомоги (надалі – «Договір») на визначених нижче умовах.

Сторони домовились, що даний Договір в частині послуг, що надаються Виконавцем, є формою укладення публічного договору про надання юридичних послуг, а в частині послуг, що надаються Адвокатським об’єднанням та/або адвокатами на договірних засадах, - публічного договору про надання правової (правничої) допомоги з дотриманням вимог ст. 27 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Закону України  «Про електронну комерцію».

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. В даному Договорі застосовуються терміни, що мають наступні визначення:

1.1.1. Клієнт – фізична/юридична особа з повною цивільною дієздатністю, що звернулась у встановленому цим договором порядку до Виконавця та/або Адвокатського об’єднання для отримання Юридичних послуг, в т.ч. за потребою - Правової (правничої) допомоги, залишила свої контактні дані (на веб-сайті https://merezha-prava.ua/, рекламній публікації в мережі Інтернет тощо) або іншим чином зв’язалася з представниками ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА”, акцептувала Публічну оферту, викладену у цьому Договорі, погодилась на використання/обробку персональних/особистих даних у розумінні Закону України «Про захист персональних даних» та оплатила обрані послуги на підставі Договору/акта ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА” або в інший спосіб за домовленістю осіб.

1.1.2. Виконавець – ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «МЕРЕЖА ПРАВА», що надає Клієнтам обрані Юридичні послуги, та яка отримала від Клієнта дозвіл на використання персональних/особистих даних у розумінні Закону України «Про захист персональних даних».

1.1.3. Адвокатське об’єднання або АО – АДВОКАТСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «МЕРЕЖА ПРАВА», що надає Клієнтам правову (правничу) допомогу за обраною Юридичною послугою (Предмет Договору), та яке від імені ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА” або самостійно отримало від Клієнта дозвіл на використання персональних/особистих даних у розумінні Закону України «Про захист персональних даних».

1.1.4. Юридичні послуги – програми послуг правового характеру, що надаються Виконавцем в порядку та на умовах, визначених цим Договором, та за переліком, зазначеним на Сайті за посиланням: https://merezha-prava.com.ua/perelik-posluh/.

1.1.5. Правова (правнича) допомога – надання Адвокатським об’єднанням як частиною ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА” Клієнту в межах визначених цим Договором Юридичних послуг, спрямованих на забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, захисту цих прав і свобод, їх відновлення у разі порушення,  в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

1.1.6. Сторони – спільне іменування, використане в Договорі для позначення Клієнта і Виконавця (в тому числі, Адвокатського об’єднання).

1.1.7. Сайт – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою: https://merezha-prava.ua/, яка є офіційним джерелом інформування Клієнтів про ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА” та Послуги, що нею надаються.

1.1.8. Публічна оферта – пропозиція ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА” (викладена на Сайті), що адресована необмеженому колу осіб відповідно до законодавства України про укладення даного Договору на визначених умовах.

1.1.9. Акцепт  – сукупність юридично значущих дій, наслідком яких є повне, безумовне та беззастережне прийняття Клієнтом умов Публічної оферти даного Договору. Акцептом даного Договору вважається оплата Клієнтом повної або, за погодженням Сторін, часткової вартості Юридичних послуг (в тому числі, Правової (правничої) допомоги) у  розмірах та порядку, встановленому цим Договором, і означає повне і беззастережне прийняття Клієнтом умов цього Договору і прирівнюється до власноручного підпису Клієнта під Договором.

Акцептом цього договору також вважається передача Клієнтом підписаного ним чи третіми особами в інтересах Клієнта, уповноваженими на підставі установчих документів, довіреності, закону або іншого правового акта, договору про надання юридичних послуг/договору про надання правової (правничої) допомоги/публічного договору-оферти, в т.ч. Договору/акта як спрощеної форми укладення публічного договору (в т.ч. - договору про надання юридичних послуг, а в частині послуг, що надаються Адвокатським об’єднанням, - договору про надання правової (правничої) допомоги), який/які можна отримати, звернувшись до представників ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА” у будь-який зі способів, вказаних на Сайті) у паперовому вигляді, в т.ч. шляхом передачі засобами поштового зв’язку або кур’єрської доставки; або у сканованому  вигляді; або шляхом його фото-/відео- відтворення, передані через мережу Інтернет за допомогою електронно-комунікаційних систем, в т.ч. через електронну пошту, месенджери (Viber, WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram тощо), або електронної копії Договору, засвідченої електронним підписом (ЕЦП/КЕП) та переданої через мережу Інтернет за допомогою електронно-комунікаційних систем та сервісів електронного документообігу.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ

2.1. Дана публічна пропозиція (оферта) укласти договір про надання юридичних послуг та про надання правової (правничої) допомоги є публічним договором у розумінні ст.633 Цивільного кодексу України, який вважається укладеним між Виконавцем (в т.ч. АО), з однієї сторони, і  Клієнтом, з іншої сторони, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору та оплати Юридичних послуг (в т.ч./або Правової (правничої) допомоги) у розмірах та у порядку, встановленому цим Договором. З моменту зарахування грошових коштів на будь-який з рахунків або підписання договорів, наданих представниками ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА”, справжня Оферта вважається акцептованою.

2.2. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА” зобов’язується надати, а Клієнт зобов’язується прийняти та оплатити наступні Юридичні послуги та/або Правову (правничу) допомогу за цінами, що вказані на сайті https://merezha-prava.com.ua/perelik-posluh/ :

2.2.1. Вирішити в судовому чи досудовому порядку спору Клієнта за переліком Юридичних послуг ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА”.

На виконання цієї послуги у Договору ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА” власними зусиллями чи при залученні підрядників:

– Надає юридичні консультації з питань, пов’язаних із наданням Юридичних послуг ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА”;

– Складає звернення, заяви, адвокатські запити, процесуальні документи (позовні заяви, заперечення, клопотання, претензії, апеляційні і касаційні скарги, заяви про вжиття заходів забезпечення позову) та інші документи відповідно до вимог процесуального законодавства;

– Представляє інтереси Клієнта в адміністративних судах України всіх інстанцій, Пенсійному фонді України, Міністерстві внутрішніх справ України, Державній податковій службі України, Державній митній службі України, Збройних силах України, Міністерстві оборони України, Міністерстві інфраструктури України, Міністерстві юстиції України, Державній службі з надзвичайних ситуацій України, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Національній гвардії України, Управління Державної охорони тощо.

– Надає інші види Юридичних послуг.

2.2.2. Для надання Юридичних послуг ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА” (в т.ч. правової (правничої) допомоги Адвокатським об’єднанням) Клієнтом надаються наступні повноваження: представляти інтереси Клієнта в усіх органах державної влади та місцевого самоврядування, на підприємствах, установах, організаціях незалежно від їх форми власності та підпорядкування, в тому числі, в судах, правоохоронних органах, органах прокуратури, виконавчої служби з усіх питань, що виникають при здійсненні представництва інтересів Клієнта за цим Договором.

2.2.3. Клієнт в цілях реалізації положень цього Договору наділяє Адвокатське об’єднання та/або адвокатів, що діятимуть в його інтересах на виконання цього Договору, правом представляти його інтереси і вчиняти дії, що породжують юридичні наслідки. При цьому, адвокати Адвокатського об’єднання або інші уповноважені  ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА” адвокати при виконанні доручень Клієнта має право підпису від імені Клієнта всіх поданих в його інтересах чи від його імені заяв, клопотань, будь-яких процесуальних та інших документів, що стосуються виконання доручення, та має право доступу та обробки персональних, конфіденційних даних Клієнта в тому числі інформації з обмеженим доступом, інформації яка є банківською таємницею, що стосується Клієнта, а також отримання таких даних у володільця чи розпорядника даних, без додаткової згоди (дозволу) Клієнта (ст.ст. 11, 21 ЗУ «Про інформацію», ст.11 ЗУ «Про захист персональних даних», ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність»).

2.3. Сторони погодилися, що в разі необхідності надання правової (правничої) допомоги Клієнту при відсутності прямого договору про надання правової (правничої) допомоги між Клієнтом та АО “МЕРЕЖА ПРАВА”, представники ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА” можуть укладати договори про надання правової (правничої) допомоги на користь Клієнта з АО “МЕРЕЖА ПРАВА” (та його адвокатами) або з іншими адвокатами, що не є членами АО “МЕРЕЖА ПРАВА”.

В такому випадку вартість послуг АО “МЕРЕЖА ПРАВА” або інших адвокатів включена до вартості Юридичних послуг  ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА” - https://merezha-prava.com.ua/perelik-posluh/.

2.4. Сторони погодилися, що АО може надавати правову (правничу) допомогу на користь Клієнта через адвокатів:

2.4.1. Глазов Олег Володимирович;

2.4.2. Драгомірова Олена Миколаївна;

2.4.3. Єрьоміна Вікторія Анатоліївна;

2.4.4. Дзісь Андрій Романович;

2.4.5. Кириленко Андрій Володимирович;

2.4.6. Крутоголова Оксана Олександрівна;

2.4.7. Мандрик Владислав Володимирович;

2.4.8. Хайнацька Ірина Олександрівна;

2.4.8. Камочкіна Анна Юріївна;

2.4.9. Отрох Алла Володимирівна;

2.4.10. Танько Богдан Олександрович;

2.4.11. Шевчук Юрій Андрійович;

2.4.12. Желдаков Ярослав Ігорович;

2.4.13. Інші адвокати на договірних засадах.

2.5. Адвокатське об’єднання для надання правової (правничої) допомоги може залучати  інших адвокатів на договірних засадах. У випадку покладення частини своїх зобов'язань на іншу особу Адвокатське об’єднання залишається відповідальним у повному обсязі перед Клієнтом за виконання умов Договору. Обсяг повноважень АО або іншого адвоката, з яким АО укладає окремий договір, визначається ч.1 ст. 64 ЦПК України (без обмежень повноважень передбачених ч. 2 ст. 64 ЦПК України), ст.ст. 45, 47, 55, 56, 58, 60, 63, 64-1, 64-2 КПК України, ч.1 ст. 61 ГПК України (без обмежень повноважень передбачених ч. 2 ст. 61 ГПК України), ч.1 ст. 60 КАС України (без обмежень повноважень передбачених ч. 2 ст. 60 КАС України) ст.ст. 270-271 КУпАП, або (за необхідності) окремим дорученням.

2.6. Послуги надаються на підставі цього Договору. Діями, що свідчать про згоду дотримуватись умов цього Договору, є вчинення Клієнтом Акцепту шляхом оплати Юридичних послуг та/або правової (правничої) допомоги у  розмірах та порядку, встановленому цим Договором, або передача Клієнтом підписаного ним чи третіми особами в інтересах Клієнта, уповноваженими на підставі установчих документів, довіреності, закону або іншого правового акта, договору про надання юридичних послуг/договору про надання правової (правничої) допомоги/публічного договору-оферти, в т.ч. Договору/акта як спрощеної форми укладення публічного договору (в т.ч. - договору про надання юридичних послуг, а в частині послуг, що надаються Адвокатським об’єднанням, - договору про надання правової (правничої) допомоги), який/які можна отримати, звернувшись до представників ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА” у будь-який зі способів, вказаних на Сайті).

2.7. Порядок надання Юридичних послуг на підставі цього Договору:

2.7.1. Клієнт залишив свої контактні дані (на веб-сайті ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА”, рекламній публікації в мережі Інтернет тощо), зателефонував, завітав в офіс або іншим чином зв’язався з представниками ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА”;

2.7.2. Представник ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА” консультує Клієнта з питань Юридичних послуг, в т.ч. правової (правничої) допомоги, що може бути надана Клієнту, після чого останній здійснює сплату першого платежу гонорару та судового збору у розмірах та на умовах, визначених Виконавцем, на підставі Договору/акта або у інший спосіб за погодженням Сторін;

2.7.3. ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА” надає Клієнтові обрані Юридичні послуги та/або правову (правничу) допомогу за переліком на Сайті;

2.7.4.  Клієнт оплачує решту гонорару в розмірах та на умовах, встановлених ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА” на підставі Договору/акта або у інший спосіб за погодженням Сторін.

2.8. Договір, акцептований Клієнтом через публічну пропозицію (оферту), має юридичну силу у відповідності до ст. 642 Цивільного кодексу України і є рівноважним договору, підписаному Сторонами у письмовому паперовому вигляді. Після здійснення Акцепту вважається, що Клієнт ознайомився і без заперечень зі свого боку згоден з умовами цього Договору.

2.9. Сторони домовились вважати цей Договір також договором про надання правової (правничої) допомоги відповідно до вимог ст. 27 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» з дотриманням положень Закону України «Про електронну комерцію».

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Клієнт має право:

3.1.1. Отримувати Юридичні послуги (в т.ч. правову (правничу) допомогу) в обсязі та на умовах, передбачених даним Договором.

3.1.2. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА”, її діяльність, обсяг послуг, що нею надаються.

3.1.3. Під час споживання Юридичних послуг (в т.ч. правової (правничої) допомоги), отримувати допомогу (консультування) фахівців ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА”, які володіють фаховими знаннями та навичками.

3.1.4. Повідомляти представників ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА” про свої побажання, пропозиції, зауваження щодо діяльності Виконавця (в т.ч. АО) та Юридичних послуг (в т.ч. правової (правничої) допомоги), що надаються за Договором.

3.2. Клієнт зобов’язується:

3.2.1. При зверненні до ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА” за наданням Юридичних послуг через Сайт — заповнити свої контактні дані, надати згоду на обробку персональних/особистих даних та здійснити Акцепт Договору шляхом оплати Юридичних послуг та/або правової (правничої) допомоги у розмірах та порядку, встановленому ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА”.

3.2.2. Неухильно дотримуватися умов даного Договору.

3.2.3. Вчасно оплачувати Юридичній послуги (в т.ч. правову (правничу) допомогу), а також додаткові (фактичні) витрати, необхідні для виконання доручень і які погоджені Клієнтом, в тому числі, судові витрати у вигляді судового збору, транспортні витрати та витрати на відрядження для участі у судовому засіданні тощо;

3.2.4. В обумовлені з Виконавцем строки здійснювати всі дії, пов’язані з наданням послуг за цим договором, які Клієнт повинен вчинити особисто (видання довіреності, погодження змісту документів, підписання документів;

3.2.5. Забезпечити ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА” (в т.ч. Адвокатське об’єднання) згодою на обробку конфіденційної інформації та персональних даних на виконання дій за цим Договором;

3.2.6. Надати представникам ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА” достовірну інформацію щодо персональних даних, та надати документи, необхідні для ідентифікації Клієнта та для обробки персональних/особистих даних.

3.2.7.Надати Адвокатському об’єднанню дозвіл на обробку персональних даних на виконання предмету цього Договору;

3.2.8. Надати представникам ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА” повну, всебічну та достовірну інформацію, документи (за їх наявності), необхідні для виконання предмету Договору;

3.2.9. Прийняти надані Юридичні послуги (в т.ч. правову (правничу) допомогу) в порядку та на умовах, визначеними цим Договором;

3.2.10. У випадку дострокового розірвання даного договору оплатити ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА” гонорар (винагороду) за всю роботу, що була виконана чи підготовлена до виконання, та додаткові витрати, понесені у зв’язку із виконанням доручення Клієнта;

3.2.11. У випадку, якщо Клієнт звертається з вимогою подати до суду заяву «Про залишення справи без розгляду» або будь-яким іншим шляхом відкликає позовну заяву, яка вже подана до суду, він зобов’язаний сплатити Адвокатському об’єднанню компенсацію, яка дорівнює розміру другого платежу, передбаченого цим Договором;

3.2.10. Не вимагати виконання дій, що виходять за межі професійних прав і обов’язків Адвокатського об’єднання та умов цього Договору.

3.2.11. Утримуватись вчиняти самому дії, спрямовані на виконання предмету Договору та/або доручення, наданого Адвокатському об’єднанню, без попереднього письмового узгодження з останнім.

3.3. Виконавець (ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА”) має право:

3.3.1. Через своїх представників та/або адвокатів (в т.ч. адвокатів АО “МЕРЕЖА ПРАВА” або інших залучених адвокатів) представляти інтереси Клієнта в усіх органах державної влади та місцевого самоврядування, підприємствах установах організаціях незалежно від їх форми власності та підпорядкування, в тому числі в правоохоронних органах, органах виконавчої служби, а також в усіх адміністративних судах, апеляційних судах, у Верховному суді, з усіх питань, що виникають при захисті прав та інтересів Клієнта, з правом підпису всіх необхідних процесуальних документів, з правами наданими позивачу, відповідачу, стягувачу, з правом передоручення;

3.3.2. Вимагати від Клієнта виконання умов цього Договору.

3.3.3. Отримувати від Клієнта своєчасну та в повному обсязі оплату наданих Юридичних послуг (та/або правової (правничої) допомоги), інших додаткових (фактичних) витрат, необхідних для надання Юридичних послуг,  і які погоджені Клієнтом, в тому числі, судові витрати у вигляді судового збору, транспортні витрати та витрати на відрядження для участі у судовому засіданні тощо;

3.3.4. В односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору або призупинити його виконання за наявності підстав вважати, що надання Юридичних послуг (правової (правничої) допомоги) може заподіяти шкоду Клієнту, спричинити інші несприятливі для нього самого або третіх осіб наслідки, а також за наявності грубої (нахабної) поведінки Клієнта в адресу ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА або його представників.

3.3.5. З метою безпечного і ефективного надання Юридичних послуг, вимагати від Клієнта надання будь-якої інформації та документів, що мають відношення до надання Юридичних послуг (та/або правової (правничої) допомоги) за цим Договором.

3.3.6. Відмовити Клієнту в наданні юридичних послуг (та/або правової (правничої) допомоги) за Договором у випадку виявлення порушення Клієнтом умов цього Договору.

3.3.7. Призупинити надання Юридичних послуг Клієнту на період перевірки виконання Клієнтом умов Договору, в разі виникнення обґрунтованих сумнівів у належному виконанні Клієнтом та/або обґрунтованої підозри у порушенні умов вказаного Договору.

3.3.8. Відмовити Клієнту в наданні документів, що стосуються виконання цього Договору.

3.4. Виконавець зобов’язується:

3.4.1. Забезпечувати Клієнту можливість отримання Юридичних послуг та/або правової (правничої) допомоги в розумні строки відповідно до умов цього Договору.

3.4.2. Забезпечувати якість наданих Юридичних послуг та/або правової (правничої) допомоги відповідно до вимог, які узгоджені із Клієнтом в цьому Договорі (або згідно із вимогами, яким такі Юридичні послуги та/або правова (правнича) допомога звичайно повинна відповідати).

3.4.3. Забезпечувати Клієнту можливість отримання інформації з питань порядку надання Юридичних послуг та/або правової (правничої) допомоги; доводити до відома Клієнта інформацію про стадію та хід надання правової (правничої) допомоги, а також про акції, знижки, зміни умов Договору, зміни режиму роботи ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА”, введення в дію або скасування програм лояльності тощо через представників Виконавця та/або шляхом розміщення такої інформації на Сайті.

3.4.4. В разі порушення Клієнтом умов цього Договору вжити всіх можливих заходів щодо припинення цього порушення.

3.4.5. Приймати до розгляду письмові пропозиції Клієнта щодо покращення та якості надання Юридичних послуг та/або правової (правничої) допомоги.

3.4.6. Використовувати персональні дані Клієнта лише на виконання предмету Договору в межах законодавства України, а також не користуватися та не передавати третім особам з метою вчинення будь-яких фінансових операцій.

3.5. Перелік прав і обов’язків Сторін, визначений даним розділом Договору, не є вичерпним. Сторони мають і інші права та обов’язки, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість Юридичних послуг, що надаються ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА” за цим Договором, визначається для кожної Юридичної послуги (в т.ч. послуги щодо надання правової (правничої) допомоги) окремо.

4.2. Перелік послуг  ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА”, їх ціна вказані в чинному Прайс-листі Виконавця за адресою https://merezha-prava.com.ua/perelik-posluh/, який може бути змінений Виконавцем в односторонньому порядку.

4.3. Оплата вартості Юридичних послуг та/або правової (правничої) допомоги здійснюються у національній валюті України – гривні – в безготівковій формі, шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок відповідного представника ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА”.

4.4.  Оплата вважається здійсненою з дати зарахування відповідної суми грошових коштів на поточний рахунок представника ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА”. Оплата Послуг має бути здійснена за реквізитами обслуговуючого його банку у відповідності за Договором/актом, наданого представником ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА”.

4.5. Підставою для початку надання Юридичних послуг та/або правової (правничої) допомоги є підтверджена належним чином оплата за договором за обраною Клієнтом Юридичною послугою або на підставі наданого Договору/акта.

4.6. Оплата за послуги на реквізити, зазначені в Договорі/акті, свідчить про надання послуг Виконавцем та Адвокатським об’єднанням виключно в межах сплати першого платежу. Така оплата за послуги засвідчує факт відсутності у Клієнта претензій до наданих послуг за цим Договором. Датою надання послуг за першим платежем в такому разі є дата оплати за послуги на реквізити, зазначені в Договорі/акті. Факт надання послуг та виконання Виконавцем та Адвокатським об’єднанням своїх зобов’язань належним чином та в повному обсязі за наступними платежами може оформлюватись актом/актами приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг). В такому разі, Клієнт зобов'язаний підписати акт або надати мотивовану претензію письмово. Якщо Клієнт не надав протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання ним акту приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) претензію, зобов’язання Виконавця та Адвокатського об’єднання вважаються виконаними в повному обсязі.

4.7. Для виконання взятих за Договором зобов’язань Виконавець має право отримувати від Клієнта грошові кошти для сплати Виконавцем від імені та за рахунок Клієнта судових витрат у вигляді судового збору за подання позову до суду. В такому разі грошові кошти сплачуються Клієнтом окремо на реквізити, визначені Виконавцем, в день Акцепту цього Договору або в інші терміни та на умовах, визначених за домовленістю Сторін.

4.8. Перший платіж, сплачений Клієнтом Виконавцю, не повертається, в тому числі в разі розірвання договору.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання Договору. ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА” не несе відповідальності у випадку, якщо недоліки наданих Юридичних послуг та/або правової (правничої) допомоги викликані недотриманням усних та/або письмових вказівок Виконавця та його працівників, що надавались Клієнту під час надання Юридичних послуг та/або правової (правничої) допомоги.

5.3. Сторони не несуть відповідальність один перед одним за непрямий збиток (у тому числі за недоотриманий прибуток), завданий невиконанням/неналежним виконання умов даного Договору.

5.4. ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА” не несе відповідальності, якщо це було зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажору). Під обставинами непереборної сили маються на увазі: пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, військові дії, прийняття законодавчих актів та інші незалежні від Виконавця обставини, які роблять неможливим своєчасне, повне та належне виконання Виконавцем своїх зобов’язань згідно Договору.

5.5. Питання порушення строків розгляду заяв, клопотань, позовних заяв, адвокатських запитів знаходиться в межах компетенції конкретних судових органів, органів державної влади та не відноситься до сфери відповідальності Виконавця.

5.6. У випадку несвоєчасного здійснення оплати за послуги Клієнтом згідно з п.4, ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА” звільняється від зобов’язань за цим Договором.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

6.1. Даний Договір є публічним, набирає чинності з моменту здійснення його Акцепту Клієнтом та діє протягом 365 (трьохсот шістдесяти п’яти) календарних днів, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх обов’язків за цим Договором. У випадку, якщо жодна із Сторін не проінформує іншу Сторону про бажання припинити дію цього Договору не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до кінця терміну його дії, він вважається таким, дія якого подовжена (пролонгована) на кожні наступні 365 (триста шістдесят п’ять) календарних днів на тих самих умовах. Кількість подовжень (пролонгацій) не обмежена.

6.2. Цей Договір публічно доводиться до відома усіх Клієнтів, шляхом його розміщення (оприлюднення) на Сайті ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА”.

6.3. ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА” самостійно визначає умови Договору. ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА” самостійно має право змінити умови Договору з обов’язковим розміщенням повідомлення про це на Сайті. У разі незгоди Клієнта зі змінами, внесеними до Договору, такий Клієнт має право розірвати Договір, згідно з порядком, викладеним в Договорі, протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені зміни до Договору, шляхом направлення чи особистого подання відповідної письмової заяви. Не розірвання Клієнтом Договору у вказаний строк та повторне звернення до ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА” для надання  Юридичних послуг після внесення відповідних змін до Договору свідчить про згоду Клієнта зі змінами, внесеними до Договору.

6.4. При внесенні змін до цього Договору, ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА” розміщує повідомлення про такі зміни на своєму Сайті не менше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до вступу змін в силу, крім випадків, для яких Договором встановлений інший строк та/або порядок повідомлення про внесення змін, а також випадків, у яких Виконавець не зобов’язаний повідомляти Клієнта про внесення змін. При цьому ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА” гарантує та підтверджує, що розміщена на Сайті поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.

6.5. ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА” має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку за наявності грубої (нахабної) поведінки Клієнта в адресу ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА” або його представників, попередивши про це Клієнта протягом 2 (двох) робочих днів з моменту фіксації відповідного інциденту, з притриманням оплаченої вартості Юридичних послуг або правової (правничої) допомоги у розмірі, пропорційному об’єму наданих Виконавцем Юридичних послуг або без такого притримання за погодженням Сторін.

6.6. У випадку припинення дії цього Договору у порядку, передбаченому п. 6.5 Договору, ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА” не звільняється від обов’язку надати Юридичні послуги та/або правову (правничу) допомогу всім Клієнтам, які вже здійснили Акцепт Договору та внесли оплату за Юридичні послуги та/або правову (правничу) допомогу, сплатили обов’язкові платежі, до відповідного оприлюднення повідомлення про припинення дії цього Договору.

6.7. У випадку, якщо Виконавець виявить, що дані, які містяться в анкеті Клієнта є неправдивими, Виконавець має право негайно припинити дію Договору, попередивши Клієнта про це будь-яким доступним засобом зв’язку на власний вибір, зокрема, письмово, засобами електронної пошти, шляхом повідомлення на Сайті, тощо.

6.8. В разі порушення умов Договору з боку Клієнта, Договір може бути достроково припинений/розірваний Виконавцем в односторонньому порядку без повернення сплачених коштів Клієнту, при цьому послуги вважаються наданими в повному обсязі та належним чином.

6.9. Клієнт має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір за умови відсутності заборгованості перед ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА”, письмово повідомивши про розірвання Договору не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до дати розірвання Договору.

6.10. Припинення дії даного Договору не звільняє Сторони від виконання зобов’язань, взятих на себе в період його дії.

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі надання Юридичних послуг та/або правової (правничої) допомоги ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА”, у зв’язку з прийняттям, виконанням та/або порушенням положень цього Договору, врегульовуються шляхом переговорів Сторін.

7.2. В разі недосягнення згоди шляхом переговорів, Клієнт залишає за собою право на пред’явлення претензій, які обов’язково повинні бути розглянуті Виконавцем в розумні строки, з метою врегулювання суперечок та спорів в досудовому порядку. Всі претензії у зв’язку з наданими ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА” послугами, повинні бути заявлені в письмовому вигляді протягом трьох днів з дати їх надання таких послуг. У випадку відсутності претензій, заявлених від Клієнта протягом даного строку, вважається, що Юридичні послуги та/або правова (правнича) допомога - надані Виконавцем якісно і у відповідності до узгоджених Сторонами умов. ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА” має право відмовити Клієнту у розгляді претензій, заявлених після спливу триденного строку з моменту надання Юридичних послуг  та/або правової (правничої) допомоги.

7.3. В разі недосягнення згоди між Сторонами, шляхом переговорів та неможливості врегулювання в досудовому порядку, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку за місцезнаходженням ТОВ “МЕРЕЖА ПРАВА”, а саме: Україна, 65048, Одеська обл., м. Одеса, вул. Базарна, 60.

7.4. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Укладаючи цей Договір Клієнт автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору.

8.2. Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору чи Додатків до нього не дійсними не впливає на дійсність решти положень і умов Договору.

8.3. Сторони засвідчують, що цей Договір укладений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології із дотриманням всіх загальних вимог, що є необхідними для чинності правочину згідно ст. 203 Цивільного кодексу України.

8.4. На виконання вимог ст. 647 ЦК України, Договір вважається укладеним за місцезнаходженням представника ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА” - ТОВ “МЕРЕЖА ПРАВА”, а саме: Україна, 65048, Одеська обл., місто Одеса, вул. Базарна, будинок 60.

8.5. Належним повідомленням та доведенням інформації до споживачів Юридичних послуг та/або правової (правничої) допомоги, визначеної цим Договором, вважається розміщення відповідної інформації на Сайті.

8.6. Цей Договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх Клієнтів. Прийняття умов цього Договору  (акцепт) є повним і беззастережним і означає згоду Клієнта зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення, а також свідчить про те, що Клієнт розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Клієнт не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, і тому подібне.

8.7. Всі Додатки до Договору є невід’ємними частинами цього Договору та є обов’язковими для виконання та дотримання Сторонами.

8.8. Вчиняючи Акцепт Договору Клієнт заявляє, що він усвідомлює, що факт укладення цього Договору означає, що:

а) Клієнт ознайомлений  та свідомо погоджується  дотримуватись всіх умов Договору;

б) Клієнт ознайомлений  з вартістю Юридичних послуг та/або правової (правничої) допомоги за цим Договором, яка його повністю влаштовує;

в) Клієнт надає свою згоду на доступ/збір/обробку/використання/зберігання/поширення його персональних даних представниками ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА” на виконання предмету Договору, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

8.9. Обробляються наступні категорії персональних даних фізичних осіб: видані на ім’я фізичних осіб документи, підписані ними документи, відомості, які ці особи надають про себе, зокрема, прізвище, ім’я, по-батькові, паспортні дані, особистий підпис; місце проживання та/або місце перебування фізичної особи; банківські реквізити; електронні ідентифікаційні дані (електронна адреса, номер телефону); реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи (індивідуальний податковий номер) та інші відомості, необхідні представникам ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА” для надання Юридичних послуг та/або правової (правничої) допомоги відповідно до умов цього Договору. Виконавець отримує персональні дані Клієнта з відкритих джерел, безпосередньо від Клієнта в письмових документах, що подаються Клієнтом на ім’я Виконавця, а також шляхом надання Клієнтом копій документів, що містять персональні дані Клієнта.

8.10. Клієнт дає свою згоду на здійснення представниками ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА” наступних дій з персональними даними Клієнта: збір, обробка, зберігання, внесення в бази даних Виконавця (в тому числі в електронні бази даних), а також на наступне використання і розповсюдження персональних даних у відповідності з положеннями Закону України «Про захист персональних даних».

8.11. ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА” гарантує Клієнту, що він буде надавати персональні дані Клієнта на запит третіх осіб, за загальним правилом, тільки за наявності згоди Клієнта на передачу його персональних даних третім особам. Виключенням з цього правила є випадки, коли чинне законодавство України прямо зобов’язує Виконавця надавати персональні дані Клієнта без необхідності отримання попередньої згоди Клієнта на запит органів державної влади.

8.12. Ознайомлюючись з цим Договором та/або сплачуючи будь-які Юридичні послуги та/або правову (правничу) допомогу, які надають представники ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА”, та/або заповнюючи персональні дані для контакту з Клієнтом останній погоджується на обробку персональних даних, у тому числі на передачу відповідної інформації особам, що залучаються до виконання зазначених дій, а також на розсилку новин та/або вигідних пропозицій від ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА”, в тому числі, шляхом смс-повідомлень або повідомлень у Viber.

9. ЮРИДИЧНА АДРЕСА ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ЮК “МЕРЕЖА ПРАВА”

ТОВ «МЕРЕЖА ПРАВА»

Україна, 65048, Одеська обл., місто Одеса, вул. Базарна, будинок 60

Код за ЄДРПОУ 44201955

ІПН 442019515531

e-mail: admin@merezha-prava.ua

Директор

Фоменко О.В.

Адвокатське об’єднання «МЕРЕЖА ПРАВА»

Україна, 65062, Одеська обл., місто Одеса, вул. Генуезька, будинок 24-В

Код за ЄДРПОУ 44996945

e-mail: admin@merezha-prava.ua

Адреса для листування: 65062, м. Одеса, вул. Гагарінське плато, 5/3, оф. 26

Голова

Глазов О.В.

Потрібна консультація адвоката?

Дякуємо! Ваше звернення отримано!
Ой! Під час надсилання форми сталася помилка.

Якщо ви відсилаєте цю форму, ви підтверджуєте свою згоду з політикою передачі і використання даних на цьому сайті